Tekengebied 1

Algemene informatie

Het samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht (nr 26.05) is een netwerkorganisatie en organiseert samen met de aangesloten scholen het passend onderwijs in de regio. Het SWV VO Zuid – Utrecht heeft een aantal doelstellingen geformuleerd die helpen in 2022 een stap verder te zijn in het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

Op deze vernieuwde website vindt u onder de kop ‘documenten & links’ alle wezenlijke informatie. Bent u ouder, kernpartner of professional, dan treft u meer informatie onder de betreffende rubriek. Wanneer u een specifieke vraag heeft kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen.

Documenten & Links