Tekengebied 1

Begeleiding binnen de basisondersteuning

Wat is het begeleidingsaanbod van de voortgezet onderwijs (VO)-scholen in de regio Zuid-Utrecht? Het gaat hier om de begeleiding die bij de basisondersteuning van elke school hoort. De organisatie en uitvoering ervan kan per school verschillen.

Het praktijkonderwijs en het VSO Berg en Bosch College nemen hier een aparte plaats in.

Basisondersteuning:

 • Remediale hulpverlening taal
 • Dyslexiebegeleiding*
 • Remediale hulpverlening rekenen
 • Dyscalculiebegeleiding
 • Faalangstreductietraining
 • Examenvreesreductietraining*
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Rouwverwerking
 • Studiebegeleiding (gericht op leren leren)
 • Bijles (gericht op vak inhoud)*
 • Huiswerkbegeleiding*
 • Examentraining*
 • Leerlingbegeleiding
 • Stagebegeleiding
 • Begeleiding bij arbeidstoeleiding

*Deze vorm van begeleiding wordt niet aangeboden in het praktijkonderwijs, omdat de nadruk hier ligt op zelfredzaamheid en toeleiding naar arbeid. De vakinhoud wordt hier al op de vaardigheden van de leerlingen

Documenten & Links