Tekengebied 1
Zoek

Bestuur

De directeur-bestuurder van het SWV VO Zuid – Utrecht is:
Marjolein de Jager

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Danielle Haenen – voorzitter

Danielle Haenen heeft een juridische achtergrond en jarenlange ervaring als directeur bestuurszaken bij de Sociaal Economische Raad. Ze heeft geadviseerd over juridische vraagstukken, governance en samenwerkingsverbanden. Ze is maatschappelijk betrokken en houdt in de besluitvorming oog voor de gevolgen voor degene die het direct raakt.

Erik van der Zant

Erik van der Zant heeft expertise in finance, governance, risk and compliance. Hij is ervaren in het informeren en coördineren van toezichthoudende commissies, inclusief overheid en gemeente. Hij hecht waarde aan heldere en consistente interne en externe communicatie.

Annelies de Leeuw

Annelies de Leeuw heeft diverse functies bekleed in de zorg, het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Ze is op dit moment directeur Onderwijs in een organisatie voor zorg en onderwijs voor jeugd met taal- en spraakproblemen. Kansengelijkheid en inclusief onderwijs zijn thema’s die haar nauw aan het hart liggen.

Van links naar rechts: Danielle Haenen, Erik van der Zant en Annelies de Leeuw