Tekengebied 1

LWOO of PRO

Wat is het aanbod voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof en die leerachterstanden hebben op meerdere vakgebieden, maar naar verwachting wel hun VMBO-diploma kunnen halen? Zij kunnen gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of een arrangement. De school voor voortgezet onderwijs (VO) waar de leerling is aangemeld kan dit voor de leerling aanvragen. Elke VMBO-school binnen het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht kan LWOO aanbieden.

Of een leerling in aanmerking komt voor LWOO bepaalt de VO-school zelf, maar toetst daarbij of de leerling aan de hiervoor geldende criteria voldoet.  

Voor leerlingen die naar verwachting geen regulier VMBO-diploma kunnen halen (volgens de PO- en VO-school), kan een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV-PRO) worden afgegeven. Het woord zegt het al: dit onderwijs is gericht op de praktijk en bevat weinig theorie.

Voor het aanvragen van TLV-PRO geldt een uitgebreide aanmeldings- en toetsingsprocedure. De basisschool kan de leerling aanmelden met de benodigde documenten. De leerling wordt vervolgens getoetst om te kijken of hij voldoet aan de wettelijk gestelde criteria voor toelating. Voor meer informatie en het aanvragen van een LWOO aanwijzing of TLV-PRO, bekijk de POVO procedure