Ik heb een vraag over de middelbare school

Een goede start

Leerlingen verdienen de beste start bij een overgang tussen scholen. Om de overstap tussen het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) soepel te laten verlopen, zijn binnen de regio verschillende initiatieven opgezet.

Zo werken we samen met School’s cool, kunnen leerlingen een tussenjaar volgen en wordt 10-14 onderwijs aangeboden. Er worden ouderavonden georganiseerd om ouders in het PO te ondersteunen bij de keuze voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Wij werken op dit vlak nauw samen met het samen­werkingsverband ProfiPendi.

De werkgroep POVO vernieuwt jaarlijks de POVO-procedure. Daarin vindt u alle informatie over hoe de overstap in zijn werk gaat. Hoe bepaalt de basisschool bijvoorbeeld het schooladvies voor uw kind? Hoe verloopt de aanmelding en toelating? En wat als er een loting plaatsvindt? U vindt het antwoord op al deze vragen in de POVO-procedure.

Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de over­gang van PO naar VO, is in 2011 het Lekstroom School’s Cool opgericht.

Dit is een vrijwilligersproject waarin thuisbegeleiders aan de betreffende leerlingen worden gekoppeld.

Dit regionale project maakt deel uit van  School’s Cool Nederland. Het doel van dit programma is het schoolsucces vergroten van leerlingen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

SWV VO Zuid-Utrecht Documenten en links:

Hieronder treft u documenten en links die informatie geven over de de over­stap van de basisschool naar de middel­bare school.

Een goede start

Leerlingen verdienen de beste start bij een overgang tussen scholen. Om de overstap tussen het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) soepel te laten verlopen, zijn binnen de regio verschillende initiatieven opgezet.

Zo werken we samen met School’s cool, kunnen leerlingen een tussenjaar volgen en wordt 10-14 onderwijs aangeboden. Er worden ouderavonden georganiseerd om ouders in het PO te ondersteunen bij de keuze voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Wij werken op dit vlak nauw samen met het samen­werkingsverband ProfiPendi.

De werkgroep POVO vernieuwt jaarlijks de POVO-procedure. Daarin vindt u alle informatie over hoe de overstap in zijn werk gaat. Hoe bepaalt de basisschool bijvoorbeeld het schooladvies voor uw kind? Hoe verloopt de aanmelding en toelating? En wat als er een loting plaatsvindt? U vindt het antwoord op al deze vragen in de POVO-procedure.

Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de over­gang van PO naar VO, is in 2011 het Lekstroom School’s Cool opgericht.

Dit is een vrijwilligersproject waarin thuisbegeleiders aan de betreffende leerlingen worden gekoppeld.

Dit regionale project maakt deel uit van  School’s Cool Nederland. Het doel van dit programma is het schoolsucces vergroten van leerlingen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

SWV VO Zuid-Utrecht Documenten en links:

Hieronder treft u documenten en links die informatie geven over de de over­stap van de basisschool naar de middel­bare school.