Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Aangepaste datum van de...

Aangepaste datum van de aanmeldtermijn PO – VO

De schoolbesturen in onze regio hebben afgesproken om het advies van de PO-Raad, de VO-raad en het Ministerie van OCW te volgen en kansrijk te adviseren. Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten en geven de leerling bij twijfel het voordeel van de twijfel.

Vanwege de lockdown krijgen scholen vier dagen langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. We vragen scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Alle andere datumafspraken blijven staan.

Dit betekent dat basisscholen met ouders en leerlingen vóór 15 maart in gesprek zijn geweest over het definitieve advies en dit vastgelegd hebben in het OKR.