Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Even voorstellen

Even voorstellen

Voorafgaand aan de baan bij het SWV ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest op verschillende scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amersfoort en Zeist, op reboundvoorziening Doorstart en op het Wellantcollege VMBO in Houten. Daarnaast heb ik als projectleider een trajectklas binnen het ROC A12 opgezet voor studenten met studiekeuzeproblematiek.
Mijn werkzaamheden binnen het SWV richten zich voornamelijk op thuiszitters, zowel geoorloofd als ongeoorloofd, en complexe casussen. Ik ben contactpersoon voor scholen, leerplicht en sociale teams waar het casusvragen betreft en kan vanuit die rol met de betreffende partij(en) meedenken. Wat betreft meedenken, kan gedacht worden aan overleg over een leerling, aansluiten bij MDO’s, sparren over passend vervolgonderwijs of meedenken over de inzet van arrangementen binnen de school. Een meer structurele manier van meedenken is ook mogelijk door bijvoorbeeld een zes wekelijks overleg waarbij thuiszitters en complexe lopende casussen besproken worden. Vooralsnog kan contact met mij worden opgenomen door te bellen of te mailen. In de toekomst zal voor het melden van thuiszitters naar alle waarschijnlijkheid ook gebruik worden gemaakt van de module zorgwekkend verzuim in OT. Wanneer een school een leerling inbrengt, blijft de school hierbij altijd degene die de zorgplicht behoud en eventuele verdere acties onderneemt en/of uitvoert.
Naast bovenstaande ben ik betrokken bij vrijstellingsaanvragen die door de gemeentes behandeld worden, ben ik contactpersoon en aanspreekpunt voor het Thuiszittersteam van de Fritz Redl School, aandachtsfunctionaris voor het CMPG van de gemeente Nieuwegein en overleg en stem ik regelmatig af met de Kleine Prins. Daarnaast ben ik betrokken bij de uitwerking van het thuiszitterspact binnen de regio Lekstroom en zit ik de leerplichtambtenarenoverleggen die vanuit het SWV worden georganiseerd voor.

Als je vragen hebt of wilt overleggen, bel of mail gerust. Op maandag tot en met donderdag ben ik op het SWV telefonisch te bereiken via 030 603 28 45 of via mijn mail m.brommersma@swv-zuidutrecht.nl.

Hartelijke groet,
Marlies Brommersma