1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018...

Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018 – 2022

Recht doen aan verschillen – SWV VO Zuid – Utrecht

In de afgelopen periode is het ondersteuningsplan van SWV VO Zuid – Utrecht afgerond. Om tot dit nieuwe ondersteuningsplan te komen is met verschillende stakeholders gesproken.
Het ondersteuningsplan omvat afspraken tussen de deelnemende schoolbesturen over hoe passend onderwijs wordt ingericht in de regio Utrecht West. Het plan is gepubliceerd op onze website. Ondersteuningsplan.