Tekengebied 1

Beleid SWV VO Zuid-Utrecht

Organigram

Statuten

De inrichting van SWV VO Zuid – Utrecht is vastgelegd in de statuten, vastgesteld door het algemeen bestuur en notarieel vastgelegd op 28 juli 2016. U vindt de statuten hier. 

Jaarverslag

Het jaarverslag en jaarrekening 2018 zijn hier integraal weergegeven.