Tekengebied 1

Van PO naar VO

Uw kind zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs (VO). Een spannende tijd voor uw zoon of dochter, maar ook voor u. Want de overstap is heel bepalend voor het succes van uw kind op school. U wilt dat uw kind zich thuis voelt op de nieuwe school, goed meekomt en mooie cijfers haalt. Maar, hoe werkt zo’n overstap eigenlijk? Hoe bepaalt de basisschool bijvoorbeeld het schooladvies voor uw kind? Hoe werkt de aanmelding? En wat als er een loting plaatsvindt? U vindt het antwoord op al deze vragen (en meer) in deze folder.

Regionale afspraken

 

Elk jaar gaan zo’n tweeduizend basisschoolleerlingen uit de regio Zuid-Utrecht naar het VO. In wetten en richtlijnen staat waar scholen zich bij deze overstap aan moeten houden. Maar dat kan veel overzichtelijker volgens het Samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht en het primair onderwijs (PO) in de regio. Daarom hebben beide partijen afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating van leerlingen. Dit is de POVO-procedure: Overgang Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs. Zo wordt de overstap voor scholen, leerlingen en ouders een stuk overzichtelijker.

Voor iedereen

De POVO-procedure is eigenlijk een praktische vertaling van de wet. Alle basisscholen en middelbare scholen binnen de regio Zuid-Utrecht werken hiermee. De schoolbesturen stellen de POVO-procedure jaarlijks vast. Het traject geldt voor alle basisschoolleerlingen die overstappen naar het VO in Zuid-Utrecht. Of uw kind nu op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs zit.

Lekstroom School’s Cool: ondersteuning bij de overgang van PO naar VO

Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overgang van PO naar VO, is in 2011 het Lekstroom School’s Cool opgericht. Dit is een vrijwilligers project waarin thuisbegeleiders aan die leerlingen worden gekoppeld.

Dit regionale project maakt deel uit van School’s Cool Nederland. Het doel van dit programma is: het schoolsucces vergroten van leerlingen die niet vanzelfsprekend succes zullen hebben op school.  

Informatie voor basisscholen

Een doorgaande leerlijn is belangrijk voor ieder kind. Over de overstap van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs.

De website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl geeft hierover, maar ook over de regelgeving van de Centrale Eindtoets, de belangrijkste informatie weer.

Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dat zowel door de basisschool als door de ouders worden aangegeven bij de aanmelding. Hiervoor kan het OKR (onderwijskundig rapport) en OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) worden ingevuld. De basisschool geeft hiermee aan wat de leerling nodig heeft, zodat het voortgezet onderwijs goed voorbereid is op de komst van de leerling. Het voortgezet onderwijs kan er eventueel voor kiezen om een arrangement aan te vragen bij het Samenwerkingsverband.