Tekengebied 1

Tijdelijke school: Rebound Zuid – Utrecht

Wat is de Rebound?

De Rebound van samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht is een tijdelijke school voor alle leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs (VO) die door sociaal-emotionele problemen tijdelijk niet op hun huidige school terecht kunnen.

Op de Rebound krijgen ze onderwijs en leren ze nieuwe vaardigheden, maar ook hoe ze bestaande vaardigheden effectiever kunnen inzetten. Het doel is dat ze zich na de Rebound beter kunnen handhaven op de school waar ze vandaan komen (en indien mogelijk daar naar terugkeren). Doordat ze inzicht hebben gekregen in hun eigen gedrag en de gevolgen van dat gedrag, zowel voor zichzelf als voor anderen. En doordat ze hebben geleerd dat je verschillende keuzes hebt in bepaalde situaties, dat ze zelfstandig hun eigen keuze kunnen maken en dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van die keuzes. Kortom, vanaf dag één zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leren ze hun zelfredzaamheid te vergroten.

Dit alles gebeurt onder intensieve begeleiding van experts en met een maximale groepsgrootte van 10 leerlingen.

Voor wie is de Rebound bedoeld?

De Rebound is bedoeld voor leerlingen uit het regulier onderwijs  in de regio Zuid-Utrecht die door sociaal-emotionele problemen niet op hun huidige school terecht kunnen. Het is met nadruk een tijdelijke school: leerlingen keren in principe terug naar de school van herkomst.

Wat zijn de voorwaarden voor toelating?

  • De leerling staat ingeschreven op één van de reguliere scholen voor VO van het SWV VO Zuid-Utrecht
  • De plaatsing is voor een periode van maximaal 12 schoolweken
  • De leerling is 12 tot 17 jaar oud

Wat is de werkwijze van de Rebound?

Samen met deskundige docenten en begeleiders van de Rebound werken de leerlingen 12 weken aan de invulling of het herstel van hun schoolloopbaan. Vooraf stellen ze hun doelen vast en dat wordt aangevuld met de hulpvraag vanuit school. De nadruk ligt op wat ze zelf willen leren in die 12 weken. De Rebound biedt hen een passende leeromgeving met maatwerk: elke leerling krijgt een persoonlijk programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden.

Tijdens hun periode in de Rebound beoordelen de docenten en begeleiders of de leerlingen terug kunnen naar de school van herkomst of ander onderwijs. In uitzonderingsgevallen is het noodzakelijk om langer te blijven dan 12 weken.

De medewerkers van de Rebound streven naar een positief schoolklimaat: ze kijken vooral naar de kwaliteiten van leerlingen, hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden en stimuleren gewenst gedrag.