Tekengebied 1

Nieuwsarchief

Het nieuwe ondersteuningsplan staat online.

By José Van der Veer  /  mei 24, 2022
https://swv-zuidutrecht.nl/documenten-ondersteuningsplan/
Lees meer

André van Schie nieuwe voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht.

By José Van der Veer  /  januari 24, 2022
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht heeft André van Schie (52) benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Hij volgt Eric...
Lees meer

Communicatie over aanmelding VSO

By José Van der Veer  /  december 8, 2021
Communicatie over aanmeldingen VSO 2022
Lees meer

Pilot telefonisch spreekuur

By José Van der Veer  /  november 11, 2021
Als pilot gaan we vanaf 11 november een telefonisch spreekuur aanbieden voor advisering VO. Daarvoor is een onafhankelijke Orthopedagoog beschikbaar...
Lees meer

Artikel oudertevredenheid

By Heike Sieber  /  september 27, 2021
Tevredenheidsonderzoek ouders September 2021 Leerlingen die in hun school extra steun ontvangen hebben vaak te maken met het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld...
Lees meer

7 oktober 2020 – Webinar ‘Jong en eenzaam’

By admin  /  augustus 31, 2020
Tijdens het webinar op 7 oktober op ‘Dag tegen eenzaamheid bij jongeren!’ wordt informatie gegeven over eenzaamheid en aan deelnemers...
Lees meer

25 september 2020 – Webinar experimenten ‘Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

By admin  /  augustus 31, 2020
Samen met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en het NCOJ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over de...
Lees meer

14 september 2020 – Studiedag LOWAN-VO

By admin  /  augustus 31, 2020
  Op maandag 14 september 2020 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s). Vanwege het...
Lees meer

Hoe stimuleer ik alle leerlingen om weer op school te komen?

By admin  /  augustus 31, 2020
Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet...
Lees meer

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

By admin  /  januari 14, 2019
Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs...
Lees meer

Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

By admin  /  juli 12, 2018
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, maart 2018 Jeugdartsen worden op het voortgezet onderwijs geconfronteerd met jongeren met slaaptekort en jongeren die verzuimen....
Lees meer

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

By admin  /  juli 12, 2018
Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de...
Lees meer

Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018 – 2022

By admin  /  juli 12, 2018
Recht doen aan verschillen – SWV VO Zuid – Utrecht In de afgelopen periode is het ondersteuningsplan van SWV VO...
Lees meer

Leerlingen in speciaal onderwijs kunnen baat hebben bij Virtual Reality

By admin  /  mei 15, 2018
Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met Virtual Reality (VR). Dat bleek tijdens een...
Lees meer
1 2 3