Menu Sluiten

Nieuwsarchief

Pilot telefonisch spreekuur

By José Van der Veer  /  november 11, 2021
Als pilot gaan we vanaf 11 november een telefonisch spreekuur aanbieden voor advisering VO. Daarvoor is een onafhankelijke Orthopedagoog beschikbaar...
Lees meer

Artikel oudertevredenheid

By Heike Sieber  /  september 27, 2021
Tevredenheidsonderzoek ouders September 2021 Leerlingen die in hun school extra steun ontvangen hebben vaak te maken met het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld...
Lees meer

Vacature Docent LO/ studieloopbaanbegeleider Rebound (0,4 FTE)

By José Van der Veer  /  juni 8, 2021
  De Rebound van samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht is een onderwijsvoorziening voor alle leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs (VO)...
Lees meer

Nieuwe directeur-bestuurder SWV VO Zuid-Utrecht

By José Van der Veer  /  februari 11, 2021
  Marjolein de Jager nieuwe directeur-bestuurder   Het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht heeft Marjolein de Jager (47) met...
Lees meer

Aangepaste datum van de aanmeldtermijn PO – VO

By Heike Sieber  /  januari 28, 2021
De schoolbesturen in onze regio hebben afgesproken om het advies van de PO-Raad, de VO-raad en het Ministerie van OCW...
Lees meer

Online Congres passend onderwijs: Hoe nu samen verder?

By Heike Sieber  /  januari 5, 2021
Datum: 10 maart 2021 Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voorkomt uit...
Lees meer

POVO-informatiemiddag

By admin  /  oktober 13, 2020
Op 7 oktober vond de POVO-informatiemiddag plaats. Door corona maatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats. Na een plenaire inleiding door...
Lees meer

7 oktober 2020 – Webinar ‘Jong en eenzaam’

By admin  /  augustus 31, 2020
Tijdens het webinar op 7 oktober op ‘Dag tegen eenzaamheid bij jongeren!’ wordt informatie gegeven over eenzaamheid en aan deelnemers...
Lees meer

25 september 2020 – Webinar experimenten ‘Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

By admin  /  augustus 31, 2020
Samen met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en het NCOJ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over de...
Lees meer

14 september 2020 – Studiedag LOWAN-VO

By admin  /  augustus 31, 2020
  Op maandag 14 september 2020 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s). Vanwege het...
Lees meer

Hoe stimuleer ik alle leerlingen om weer op school te komen?

By admin  /  augustus 31, 2020
Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet...
Lees meer

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

By admin  /  januari 14, 2019
Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs...
Lees meer

Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

By admin  /  juli 12, 2018
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, maart 2018 Jeugdartsen worden op het voortgezet onderwijs geconfronteerd met jongeren met slaaptekort en jongeren die verzuimen....
Lees meer

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

By admin  /  juli 12, 2018
Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de...
Lees meer

Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018 – 2022

By admin  /  juli 12, 2018
Recht doen aan verschillen – SWV VO Zuid – Utrecht In de afgelopen periode is het ondersteuningsplan van SWV VO...
Lees meer
1 2 3