Tekengebied 1

Oudersteunpunt

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op goed en passend onderwijs! Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen, zoals leer- gedragsproblemen. Het liefst binnen het reguliere onderwijs. En als dat niet (meer) kan, dan in het speciale onderwijs. Of met oplossingen die tussen regulier en speciaal onderwijs in zitten, zoals extra ondersteuning in de klas en/of op school of plaatsing op een andere tijdelijke school. Uiteraard gebeurt dit altijd in nauw overleg met de leerling en zijn ouders.

Documenten & Links