Ieder kind verdient een vorm van onderwijs die past bij de eigen ontwik­keling. Het oudersteunpunt is speciaal opgericht om ouders en leerlingen te helpen bij keuzes die zij moeten maken of bij vragen die zij hebben.

In dit online platform kunnen ouders en leerlingen informatie vinden en hun vragen voorleggen aan deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Het oudersteunpunt is gestart in de zomer van 2022 en betreft een samenwerking tussen het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Zuid-Utrecht en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Profi Pendi. Samen kennen wij alle scholen voor basis-en middelbaar onderwijs in de regio Zuid-Utrecht. Ook hebben wij contact met de sociale teams en an­dere samenwerkingspartners die bij de ondersteuning van leerlingen een rol kunnen spelen. Om u zo goed mogelijk te helpen willen wij graag weten waar uw vraag over gaat.