Ik heb een vraag over de overstap naar
de middelbare school

Een goede start
Leerlingen verdienen de beste start bij een overgang
tussen scholen. Om de overstap tussen het
primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs
(VO) soepel te laten verlopen, zijn binnen de regio
verschillende initiatieven opgezet.

Zo werken we samen met School’s cool, kunnen
leerlingen een tussenjaar volgen en wordt 10-14
onderwijs aangeboden. Er worden ouderavonden
georganiseerd om ouders in het PO te ondersteunen
bij de keuze voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs
(PRO) of leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
Wij werken op dit vlak nauw samen met het samenwerkingsverband Profi Pendi.

De werkgroep POVO vernieuwt jaarlijks de POVOprocedure.
Daarin vindt u alle informatie over hoe
de overstap in zijn werk gaat. Hoe bepaalt de basisschool
bijvoorbeeld het schooladvies voor uw kind?
Hoe verloopt de aanmelding en toelating?
En wat als er een loting plaatsvindt? U vindt het
antwoord op al deze vragen in de POVO-procedure.

Voor leerlingen die een extra steuntje in
de rug kunnen gebruiken bij de overgang
van PO naar VO, is in 2011 het Lekstroom
School’s Cool opgericht.
Dit is een vrijwilligersproject waarin thuisbegeleiders
aan de betreffende leerlingen
worden gekoppeld.
Dit regionale project maakt deel uit
van School’s Cool Nederland. Het doel
van dit programma is het schoolsucces
vergroten van leerlingen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is.

SWV VO Zuid-Utrecht Documenten
en links:
Hieronder treft u documenten en links die
informatie geven over de de overstap van de
basisschool naar de middelbare school.
Voor ieder kind de juiste begeleiding
Werkwijze lwoo en pro

School's Cool

Lekstroom School’s Cool:
ondersteuning bij de overgang
van PO naar VO