Tekengebied 1

Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

Het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid – Utrecht (nummer 26.05) is een netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met de aangesloten scholen in Zuid-Utrecht organiseren wij passend onderwijs in deze regio.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat goed bij hem past en het beste in hem naar boven haalt. Wij streven ernaar om dat zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs te realiseren, met extra ondersteuning waar nodig. En als dat niet (meer) kan, dan in het speciaal onderwijs. Zodat alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan de juiste bagage krijgen om zich te kunnen ontplooien tot succesvolle mensen. En zodat zij zich veilig en gerespecteerd voelen.

Tot en met 2022 richten wij ons vooral op:

  • Meer integratie van voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • Meer integratie van onderwijs en jeugdhulp
  • Versterking van preventie en signalering
  • Verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg
  • Realisatie van de thuiszittersaanpak
  • Minder bureaucratie en meer flexibiliteit in de organisatie van het SWV

Onze doelen en activiteiten zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2018-2022 (paragraaf 1.4). 

Documenten & Links