Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. ‘Wij kiezen altijd voor...
‘Wij kiezen altijd voor een positieve benadering’

De Berg en Bosch School – speciaal onderwijs 

De Berg en Bosch School is gevestigd in Bilthoven en Houten en is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme. Directeur Ted Wennekes legt uit hoe deze school voor speciaal onderwijs een rustige en veilige omgeving creëert voor leerlingen die moeite hebben met het verwerken van prikkels. 

“De sfeer op onze school zou ik omschrijven als positief en gemoedelijk. We doen er alles aan om een rustige en veilige omgeving te creëren waarbij voorspelbaarheid voorop staat. Voor kinderen met autisme is het namelijk belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Daarom bouwen we zoveel mogelijk vaste routines in. Kinderen lopen bijvoorbeeld altijd via dezelfde route naar de gymzaal en naast hetzelfde klasgenootje.”  

Lesstof 
“De lesstof is hetzelfde als die op de reguliere basisschool, maar de manier waarop kinderen les krijgen is aangepast. Zo zijn de groepen bij ons kleiner en is er, naast de leerkracht, ook altijd een onderwijsassistent aanwezig. Ook worden al onze leerkrachten en onderwijsassistenten intern opgeleid om te kunnen omgaan met kinderen met autisme en hier hun onderwijs op af te stemmen. Binnen onze school maken we gebruik van de methode Geef me de 5 en gaan we altijd uit van een positieve benadering. Uitgangspunt daarbij is dat we kijken naar de achterliggende oorzaak van gedrag. Ook praten we met kinderen vooral over het gewenste gedrag: het gedrag wat wèl mag in plaats van niet. We zeggen bijvoorbeeld: ‘Als je stil bent, dan kun je mijn uitleg horen en begrijp je wat je moet doen bij deze opdracht’ in plaats van ‘Ik wil niet dat je door mij heen praat’. Na groep 8 stromen de meeste kinderen door naar het voortgezet speciaal onderwijs van het Berg en Bosch  College. Dat kan het vmbo zijn, de havo of het vwo. Voor het vwo geldt dat we dit aanbieden tot en met het derde leerjaar. Daarna zijn kinderen vaak in staat om het vwo af te ronden op een reguliere middelbare school.”  

Balans 
“De komende tijd gaan we nog meer aandacht schenken aan de balans tussen cognitieve vaardigheden (kennis) en levensvaardigheden. Met dat laatste bedoelen we dat kinderen zich ontwikkelen op sociaal- , moreel- en emotioneel gebied. Het doel hiervan is dat kinderen zelfredzaam worden in de maatschappij en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen ontwikkeling.” 

Ouders 
“Wij zien ouders als een belangrijke partner in het onderwijs aan hun zoon of dochter. We moeten er samen voor zorgen dat hun kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen en zich ‘thuis’ voelt op school. Daarom toetsen we regelmatig bij ouders of zij tevreden zijn over ons onderwijs. Daaruit blijkt dat we het als school goed doen. Met name de rust en de duidelijkheid die we kinderen geven wordt zeer gewaardeerd. Ook krijgen we vaak positieve reacties terug, zoals ‘ik heb mijn kind weer terug’, of ‘mijn kind gaat weer met plezier naar school’. Zeker bij kinderen die vanaf jonge leeftijd bij ons zijn, zien we dat ze in de loop der tijd vaak een spectaculaire ontwikkeling doormaken.”  

Meer actualiteiten