Tekengebied 1

Informatie voor basisscholen

Een doorgaande leerlijn is belangrijk voor ieder kind. Over de overstap van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs. 

De website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl geeft hierover, maar ook over de regelgeving van de Centrale Eindtoets, de belangrijkste informatie weer. 

De komende jaren wil het SWV de aandacht vooral richten op de stroom van leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor deze leerlingen geldt dat het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet verstrekken. Met de scholen die dit betreft worden concrete afspraken gemaakt. 

Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dat zowel door de basisschool als door de ouders worden aangegeven bij de aanmelding. Hiervoor kan het OKR (onderwijskundig rapport) en OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) worden ingevuld. De basisschool geeft hiermee aan wat de leerling nodig heeft, zodat het voortgezet onderwijs goed voorbereid is op de komst van de leerling. Het voortgezet onderwijs kan er eventueel voor kiezen om een arrangement aan te vragen bij het Samenwerkingsverband. De basisschool kan hierbij wel wensen kenbaar maken, maar geen invloed uitoefenen op de toekenning van een arrangement of extra steun.