Tekengebied 1

Privacy en cookies

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.swv-zuidutrecht.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (via het contactformulier). Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor behandelen van vragen die via het contactformulier zijn ontvangen. Daartoe verwerken wij uw naam en  e-mailadres.  

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam
  • e-mailadres

Het Samenwerkingsverband bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Beveiliging van gegevens

Het Samenwerkingsverband maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht of die van een derde partij.

Dit online platform gebruikt cookies om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, ‘onthoudt’ uw computer dankzij cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren voor toekomstig gebruik. Wanneer u dit platform later weer bezoekt, haalt deze de eerder ingevoerde gegevens op, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast houdt het Samenwerkingsverband met behulp van analytische cookies statistieken bij, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Het Samenwerkingsverband maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Het Samenwerkingsverband gebruikt hierbij alleen geanonimiseerde statistische informatie: de gegevens zijn dus niet terug te leiden naar het individu. Het Samenwerkingsverband gebruikt geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics. 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt dit wijzigen in de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw browser). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (zie de handleiding van uw browser).

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Documenten & Links