Tekengebied 1
Search

Onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen

De h/v scholen van samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid – Utrecht hebben in het schooljaar 2018-2019 gezamenlijk een subsidieaanvraag begaafde leerlingen ingediend. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend aan het SWV voor de periode 2020-2023.

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan dit budget en heeft een eigen aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Alleen het Anna van Rijn College, het Cals College, College de Heemlanden en het Oosterlicht College werken hierin samen.

Daarnaast willen zij meer samenwerken met het primair onderwijs (PO) en de gemeente(n). Vooral om het aanbod beter op elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Zodat de (hoog)begaafden op het juiste moment worden uitgedaagd en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod aan (hoog-)begaafde leerlingen kunt u het beste contact opnemen met de betreffende school.

Documenten & Links