Ieder kind verdient een vorm van onderwijs die past bij de eigen ontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen, zoals leer- gedragsproblemen. Het liefst binnen het reguliere onderwijs. En als dat niet (meer) kan, dan in het speciaal onderwijs.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht is een netwerkorganisatie waarbij middelbare scholen uit Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten zijn aangesloten. Met elkaar zorgen wij dat alle voorzieningen aanwezig zijn om iedere leerling passend onderwijs te geven.

Bosruiter 16
3435 EM Nieuwegein

Tel. 030 6032845
info@swv-zuidutrecht.nl


Rebound: 030 6869161
info@rebound-zu.nl