Zoek

Ieder kind verdient een vorm van onderwijs die past bij de eigen ontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen, zoals leer- gedragsproblemen. Het liefst binnen het reguliere onderwijs. En als dat niet (meer) kan, dan in het speciaal onderwijs.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht is een netwerkorganisatie waarbij middelbare scholen uit Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten zijn aangesloten. Met elkaar zorgen wij dat alle voorzieningen aanwezig zijn om iedere leerling passend onderwijs te geven.

Jeugd- en oudersteunpunt in de regio Lekstroom: Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen & Lopik.

SWV VO Zuid-Utrecht:
Dukatenburg 86
3437 AE Nieuwegein
Tel. 030 6032845
info@swv-zuidutrecht.nl

 

Rebound Zuid-Utrecht:
Hoge Dijk 1
3401 RD IJsselstein
Rebound: 030 6869161
info@rebound-zu.nl