Tekengebied 1
Zoek

Governance

Het SWV VO Zuid – Utrecht is een stichting. Door middel van het zogenaamde ‘one-tier model’ (waarin toezichthouders deel uitmaken van het bestuur) is een functionele scheiding gemaakt tussen bestuur en toezicht.

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie. Het algemeen bestuur (met maximaal 10 niet-uitvoerende bestuurders) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Zij handelen altijd vanuit het belang van de stichting. In het toezichtkader staat uitgebreid omschreven waar het algemeen bestuur toezicht op houdt.

Sinds april 2019 heeft het bestuur een externe en onafhankelijke voorzitter. Hij zit bestuursvergaderingen voor en is inhoudelijk betrokken bij actuele thema’s. Deze voorzitter heeft geen stemrecht aan de bestuurstafel. Het bestuur hanteert in haar toezichthoudende rol de principes van policy governance.

Documenten & Links