Tekengebied 1
Search

Klachten & Bezwaren

Zowel het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (SWV) als de scholen doen er alles aan om in goed overleg besluiten te nemen over de ondersteuning van kinderen. Toch kan het gebeuren dat er onvrede is over samenwerking of uitkomst. Het SWV zal altijd eerst proberen om het probleem samen met de betrokken partijen op te lossen.


Het SWV VO Zuid-Utrecht is bij de volgende commissies aangesloten:

  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring:

Als u als ouder of school een bezwaar heeft over de beslissing op de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring, dan dient u deze in bij het secretariaat van het samenwerkingsverband (info@swv-zuidutrecht.nl). Het samenwerkingsverband is aangesloten bij een landelijke commissie waar deze zaak behandeld wordt.


De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring:

  • geeft advies over bezwaarschriften over besluiten van het SWV ten aanzien van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs,
  • doet bindende uitspraken over geschillen waarbij de belangen van één van de betrokken partijen ernstig worden geschaad.

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Klachten over het samenwerkingsverband of de Rebound worden het liefst eerst met de betrokkene medewerker besproken. Komt hier geen oplossing uit dan kan de klacht gemeld worden bij de directeur-bestuurder van het SWV (info@swv-zuidutrecht.nl) Het is tot slot ook mogelijk de klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie (te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl).

Als u (als ouder) het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dan kunt u dat aankaarten bij de school. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u een onderwijsconsulent advies vragen of een klacht indienen bij het schoolbestuur.