Tekengebied 1
Search

LWOO of PRO

Leerlingen die leerachterstanden hebben opgedaan in het basisonderwijs kunnen in aanmerking komen voor een LWOO-arrangement. Leerlingen volgen een reguliere VMBO-opleiding en werken toe naar een diploma. Hierbij krijgen ze aangepaste begeleiding. 
De begeleiding is intensiever en er is vaak meer assistentie in de klas. De scholen geven zelf vorm aan de manier waarop ze lwoo invullen, vaak zijn er kleinere klassen, wordt naast de docent extra hulp geboden door onderwijsassistenten, zijn er extra mentorlessen en is er meer aandacht voor studievaardigheden. 
Lwoo wordt aangeboden bij Yuverta vmbo Houten, het Houtens, Cals College IJsselstein, Oosterlicht College Nieuwegein en Oosterlicht College Vianen.

Of een leerling in aanmerking komt voor LWOO bepaalt de VO-school zelf, maar toetst daarbij of de leerling aan de hiervoor geldende criteria voldoet.  

Voor leerlingen die naar verwachting geen regulier VMBO-diploma kunnen halen (volgens de PO- en VO-school), kan een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV-PRO) worden afgegeven. Het woord zegt het al: dit onderwijs is gericht op de praktijk en bevat weinig theorie.

Voor het aanvragen van TLV-PRO geldt een uitgebreide aanmeldings- en toetsingsprocedure. De basisschool kan de leerling aanmelden met de benodigde documenten. De leerling wordt vervolgens getoetst om te kijken of hij voldoet aan de wettelijk gestelde criteria voor toelating. Voor meer informatie en het aanvragen van een LWOO aanwijzing of TLV-PRO, bekijk de POVO procedure