Tekengebied 1
Search

Voor ouders

In ons samenwerkingsverband staat de leerling centraal. Daarom zijn ouders belangrijke partners in het gesprek over de juiste ondersteuning. We hechten groot belang aan een dialoog waarbij het uitgangspunt is dat ieders perspectief van waarde is. Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de school. We besteden aandacht aan de communicatie met ouders over de ondersteuningsstructuur. Er is voor ouders altijd een duidelijk aanspreekpunt. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling complexer wordt of jeugdzorg is aangesloten, kan het samenwerkingsverband helpen om mee te denken in de meest passende oplossing voor ondersteuning.

JOS Lekstroom (Jeugd- en oudersteunpunt)

Jeugdigen en ouders met vragen over passend onderwijs kunnen terecht bij het Jeugd- en oudersteunpunt Lekstroom. Bij het steunpunt kunnen ouders informatie over passend onderwijs vinden in de regio Lekstroom (Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik). Het steunpunt kan vragen beantwoorden, meedenken en advies geven. Ga hiervoor naar de website van JOS Lekstroom.