Tekengebied 1
Search

Oudertevredenheid

Voor het samenwerkingsverband is de input van ouders en leerlingen erg belangrijk. We evalueren onze activiteiten en vragen inspraak op het beleid of de werkwijzen. Resultaten uit oudertevredenheidsonderzoek bespreken we bijvoorbeeld met het ouderpanel. We organiseren jaarlijks panels waarin we ouders uitnodigen om mee te denken en doen tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van ouders over passend onderwijs in de regio. In de ondersteuningsplanraad nemen ouders zitting. Ook worden thema-avonden georganiseerd, bijvoorbeeld voor ouders van leerlingen in het po voor wie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro) wellicht passend is.