Tekengebied 1
Zoek

De ondersteuningsplanraad (OPR)

Speciale medezeggenschapsraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht. Zij heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Instemmen met het ondersteuningsplan gebeurt eens in de vier jaar.

In de raad zitten ouders, leraren en soms ook leerlingen, allemaal van een school in het SWV. Ze worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in de regio, maar hoeven niet zelf uit één van die medezeggenschapsraden te komen.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Op de agenda staan vooral: een update van ontwikkelingen binnen het SWV en toezicht op realisatie van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan.

Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen. Informeer gerust bij het SWV of bij uw school wie uw school vertegenwoordigt in de OPR!