Tekengebied 1
Zoek

Begeleiding binnen de basisondersteuning

Wat is het begeleidingsaanbod van de voortgezet onderwijs (VO)-scholen in de regio Zuid-Utrecht? Het gaat hier om de begeleiding die bij de basisondersteuning van elke school hoort. De organisatie en uitvoering ervan kan per school verschillen. Bekijk voor uitgebreidere informatie ook het document afspraken basisondersteuning.

Het praktijkonderwijs en het VSO Berg en Bosch College nemen hier een aparte plaats in.

Vanuit de basisondersteuning biedt de school in ieder geval de volgende begeleiding:

 • Remediale hulpverlening taal
 • Remediale hulpverlening rekenen
 • Dyscalculiebegeleiding
 • Faalangstreductietraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Rouwverwerking
 • Studiebegeleiding (gericht op leren leren)
 • Leerlingbegeleiding
 • Stagebegeleiding
 • Begeleiding bij arbeidstoeleiding/loopbaanoriëntatie
 • Dyslexiebegeleiding
 • Begeleiding op het zelfstandig werken aan huiswerk
 • Examenvreesreductietraining
 • Verlengde instructie gericht op vak inhoud
 • Begeleiding bij het leren voor examens