Tekengebied 1
Zoek

Toelaatbaarheidsverklaring

Hoe vraagt een VSO-school een toelaatbaarheidsverklaring aan?

U wilt een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV-VSO) aanvragen voor leerlingen uit het basisonderwijs die zich schriftelijk bij uw school hebben aangemeld. Een paar belangrijke vragen voordat u begint:

  1. Hebben de ouders uw school als voorkeursschool opgegeven?
    Bij de aanmelding dienen ouders aan te geven of zij hun kind aanmelden bij meerdere scholen en welke school hun voorkeur heeft. De voorkeursschool is zorgplichtig.
  2. Bij welk samenwerkingsverband (SWV) moet u de TLV-VSO aanvragen?
    De woonplaats van de leerling is bepalend voor welk SWV een TLV-VSO voor schoolverlaters kan afgeven.

Hoe vraagt een VO-school een toelaatbaarheidsverklaring aan?

Het VO en het VSO streven in hun samenwerking naar flexibiliteit en maatwerk. Dit betekent dat zij afspraken maken over de duur van een plaatsing op het VO, zodat snellere doorstroom naar het reguliere onderwijs mogelijk wordt voor leerlingen die daar aan toe zijn. Voor plaatsing op het VSO is een door het SWV afgegeven TLV nodig. Deze aanvraagroute is te vinden in in het document procedures verlenen TLV.

Documenten & Links