Tekengebied 1
Zoek

Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO)

De samenwerking tussen leerling, ouders en school is essentieel voor het vinden van de juiste ondersteuning. Scholen hebben overleg over de ondersteuning en evalueren deze in overleg met ouders. Wanneer de ondersteuning die een school kan bieden niet voldoende is voor een leerling dan kan de school een aanvraag indienen voor een arrangement of kan een verzoek voor verwijzing gedaan worden bij het samenwerkingsverband.

De school beschrijft onder andere welk type ondersteuning de leerling nodig heeft en levert dit aan in een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). Zodra het dossier compleet is, onderzoeken deskundigen bij het samenwerkingsverband de aanvraag. In ZuidUtrecht wordt een aanvraag behandeld in het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO). De kerntaak van het OTO is het onderzoeken van aanvragen door scholen over de continuering van de schoolloopbaan van leerlingen en het uitbrengen van adviezen hierover aan de directeurbestuurder van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ZuidUtrecht.