Tekengebied 1
Zoek

Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op goed en passend onderwijs! Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen, zoals leer- gedragsproblemen. Het liefst binnen het reguliere onderwijs. En als dat niet (meer) kan, dan in het speciale onderwijs. Of met oplossingen die tussen regulier en speciaal onderwijs in zitten, zoals extra ondersteuning in de klas en/of op school of plaatsing op een andere tijdelijke school. Uiteraard gebeurt dit altijd in nauw overleg met de leerling en zijn ouders.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk op de juiste school worden geplaatst, bestaat de zorgplicht. Dat betekent dat de school waar de leerling met extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt, moet zorgen voor een passende plek voor deze leerling. Daarnaast werkt iedere school aan het verstevigen van de basisondersteuning om zoveel mogelijk leerlingen op school te kunnen houden.

Hoe werkt Samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht aan passend onderwijs? 

Elke regio in Nederland heeft een samenwerkingsverband (SWV). Die regionale SWV’s zijn verantwoordelijk voor de realisatie van passend onderwijs. Zo ook het SWV VO Zuid-Utrecht: zij werkt aan een passende plek voor elke leerling in deze regio. Dat doet zij samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen, en met de steun van andere partners zoals jeugdzorginstellingen. Regulier waar het kan en speciaal als het moet.

In 2022 heeft het SWV VO Zuid – Utrecht een nieuw Ondersteuningsplan opgesteld. Hierin omschrijft zij hoe passend onderwijs in de regio wordt gerealiseerd.