Tekengebied 1

Nieuwsarchief

Het nieuwe ondersteuningsplan staat online.

https://swv-zuidutrecht.nl/documenten-ondersteuningsplan/

André van Schie nieuwe voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht heeft André van Schie (52) benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Hij volgt Eric Balemans op, die afgelopen jaar helaas is overleden. André heeft veel ervaring in het openbaar bestuur, als voorzitter in de culturele sector en hij is als voorzitter van de raad van commissarissen van UW ook actief in het sociaal domein in onze regio. André is daarnaast directeur van een milieu-adviesbureau in Utrecht. André van Schie: “Met veel plezier verbind ik me aan het samenwerkingsverband. Het is voor het levensgeluk en maatschappelijk perspectief van leerlingen ongelofelijk belangrijk dat we met z’n allen zorgen voor passend onderwijs. Ik hoop daar met mijn ervaring en passie voor een inclusieve samenleving een bijdrage aan te kunnen leveren.” Het bestuur van het samenwerkingsverband is blij dat André zich als voorzitter voor het passend onderwijs in Zuid-Utrecht wil inzetten. Marjolein de Jager, directeur-bestuurder: “Met André als ervaren voorzitter gaat het bestuur vol enthousiasme en ambitie verder aan het versterken van de samenwerking. We verwachten dat zijn ervaring en enthousiasme een positieve bijdrage gaat leveren aan ons belangrijkste doel: Het bieden van onderwijs dat past bij onze leerlingen en dat het beste in hen boven haalt.”

Communicatie over aanmelding VSO

Communicatie over aanmeldingen VSO 2022

Pilot telefonisch spreekuur

Als pilot gaan we vanaf 11 november een telefonisch spreekuur aanbieden voor advisering VO. Daarvoor is een onafhankelijke Orthopedagoog beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband. Haar naam is Maaike Lof. Het basisonderwijs kan contact met Maaike opnemen als men bijvoorbeeld wil sparren over een schooladvies, een advies wil voorleggen aan een onafhankelijk persoon met zowel PO als VO ervaring en/of wat men nog meer kan doen om een duidelijker beeld van de ontwikkeling van een leerling te krijgen. Met name bij voor-advisering en advisering voor leerlingen waarbij er twijfels zijn, is het goed contact met Maaike op te nemen. Het is ook mogelijk te bespreken hoe ouders en leerling het beste meegenomen kunnen worden. Dit gaan we doen in de vorm van een telefonisch spreekuur, elke week op donderdag tussen 11.00 en 13.00 via teams.  Het telefoonnummer is 030 200 3461. Het is eventueel mogelijk om ook schoolbezoeken te laten doen. Je maakt als school vooraf een afspraak via het secretariaat van het SWV, info@swv-zuidutrecht.nl

Artikel oudertevredenheid

Tevredenheidsonderzoek ouders September 2021 Leerlingen die in hun school extra steun ontvangen hebben vaak te maken met het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld als er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden of wanneer (tijdelijk) plaatsing op een andere school nodig is. Dan komt de vraag via de school bij het samenwerkingsverband terecht. De school is hierover altijd vooraf in gesprek met ouders.  Het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht peilt tweejaarlijks de tevredenheid van ouders door het afnemen van een vragenlijst. De vragenlijst over schooljaar 2020-2021 is in mei-juni 2021 onder de ouders uitgezet. Aan het onderzoek hebben 128 ouders deelgenomen. De uitkomsten zijn zichtbaar gemaakt in een infographic. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een leerling ondersteuning kan ontvangen. Het grootste deel (bijna 90% van de leerlingen) ontvangt Extra steun binnen de eigen school. 8% van de leerlingen ontvangt extra steun via de bovenschoolse tussenvoorziening (meestal Rebound Zuid-Utrecht, soms OPDC Utrecht) 3% van de leerlingen is toelaatbaar voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs – VSO 3% van de leerlingen heeft ondersteuning vanuit het Thuiszittersteam Frits De conclusies en aanbevelingen zijn alleen indicatief voor ouders van kinderen met extra steun binnen de school. De ouders werden bevraagd over het ondersteuningsproces. Heeft de school tijdig aangegeven dat hun kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden? 65% van...

7 oktober 2020 – Webinar ‘Jong en eenzaam’

Tijdens het webinar op 7 oktober op ‘Dag tegen eenzaamheid bij jongeren!’ wordt informatie gegeven over eenzaamheid en aan deelnemers gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen. Om 11.00 uur start een webinar (1,5 uur) dat wordt verzorgd door Dr. G. Lodder (ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in eenzaamheid bij jongeren) en S. de Vries (projectmedewerker Movisie). De ‘Dag tegen eenzaamheid bij jongeren!’ is een initiatief van Movisie, Sociaal werk Nederland, NJi, Argan en Join us.

25 september 2020 – Webinar experimenten ‘Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

Samen met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en het NCOJ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over de regeling experimenten ‘intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’, waarbij er ook ruimte is voor het stellen van vragen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelden voor dit webinar volgt begin van het nieuwe schooljaar. Voor meer informatie over de regeling, lees hier.
1 2 3 5