Tekengebied-1.png
Search

Nieuwsarchief

Terugblik studiemiddag traumasensitieve pedagogiek

Leer kijken met een traumabril en er gaat een wereld voor je open als docent of oop’er Anton Horeweg en...

Nieuwe schoolondersteuningsprofielen (SOP’s)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen scholen en schoolbesturen vast welke ondersteuning de school kan bieden. Dit is bepalend voor het...

Onderzoeksrapport Onderwijsinspectie vierjaarlijks onderzoek

Onlangs heeft de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd binnen het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht. Het uitgebreide rapport met de bevindingen en...

Infographic oudertevredenheidsonderzoek

Klik op de afbeelding voor betere kwaliteit.

Ouderavond meer- en hoogbegaafdheid

Klik hier voor de aanmeldingslink.

Ouderavond lwoo/pro

Aanmeldingslink: Ouderavond ‘lwoo/pro’ (office.com)

Governancewijziging en benoemde leden Raad van Toezicht

Vanaf 1 augustus 2023 verandert de governance van het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht van een one-tier model naar een two-tier model met...

Jaarverslag 2022

Klik hier voor het gehele jaarverslag.
1 2 3 6