Tekengebied-1.png
Search

Nieuwsarchief

Artikel oudertevredenheid

Tevredenheidsonderzoek ouders September 2021 Leerlingen die in hun school extra steun ontvangen hebben vaak te maken met het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld...

7 oktober 2020 – Webinar ‘Jong en eenzaam’

Tijdens het webinar op 7 oktober op ‘Dag tegen eenzaamheid bij jongeren!’ wordt informatie gegeven over eenzaamheid en aan deelnemers...

25 september 2020 – Webinar experimenten ‘Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

Samen met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en het NCOJ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over de...

Hoe stimuleer ik alle leerlingen om weer op school te komen?

Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet...

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs...

Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, maart 2018 Jeugdartsen worden op het voortgezet onderwijs geconfronteerd met jongeren met slaaptekort en jongeren die verzuimen....

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de...

Leerlingen in speciaal onderwijs kunnen baat hebben bij Virtual Reality

Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met Virtual Reality (VR). Dat bleek tijdens een...