Tekengebied-1.png

Nieuwsarchief

Hoe stimuleer ik alle leerlingen om weer op school te komen?

Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet...

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs...

Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, maart 2018 Jeugdartsen worden op het voortgezet onderwijs geconfronteerd met jongeren met slaaptekort en jongeren die verzuimen....

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de...

Leerlingen in speciaal onderwijs kunnen baat hebben bij Virtual Reality

Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met Virtual Reality (VR). Dat bleek tijdens een...

Passend onderwijs en privacy: overzicht en duidelijkheid dankzij de digitale tool

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van...

CONVENANT Bestuurlijke afspraken Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017 – 2020 ondertekend

Op 8 maart 2018 werd in het gemeentehuis Houten het CONVENANT Bestuurlijke afspraken Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017 - 2020 ondertekend. Daarin...

Thuiszittersaanpak regio Lekstroom

Aanleiding De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben samen met de drie ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,...