Tekengebied-1.png
Search

Nieuwsarchief

Werkgroep Executieve functies

het ‘op de kaart zetten’ van executieve functies binnen onze scholen en het Samenwerkingsverband Vorig schooljaar zijn enkele collega’s van...

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs

De scholen wisselen (o.a. in een actieve werkgroep) ervaringen uit. Deze werkgroep heeft contact gezocht met het basisonderwijs in verband...

Trajectklassen in de VO scholen

Enkele scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben een Trajectklas ingericht voor de begeleiding van bepaalde leerlingen. De leerlingen volgen in principe...

Boven-schoolse tussenvoorziening ‘Anna de Linie’ in samenwerking met de voormalige Reboundvoorziening Doorstart

Vanaf schooljaar 2016-2017 zal ‘Anna de Linie’ als boven-schoolse tussenvoorziening voor het Samenwerkingsverband opereren. De voormalige Reboundvoorziening Doorstart is eveneens...

Twee jaar passend onderwijs; een korte terugblik

Sinds de start van passend onderwijs is er het nodige veranderd binnen het samenwerkingsverband. De meeste veranderingen zullen (nog) niet...
1 4 5 6