Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Twee jaar passend onderwijs;...

Twee jaar passend onderwijs; een korte terugblik

Sinds de start van passend onderwijs is er het nodige veranderd binnen het samenwerkingsverband.

De meeste veranderingen zullen (nog) niet direct zichtbaar zijn in de klassen, voor de docenten en voor ouders, maar ongetwijfeld wel merkbaar voor zorgcoördinatoren, interne begeleiders, begeleiders passend onderwijs, gedragswetenschappers en andere betrokkenen bij de extra ondersteuning van leerlingen.

De scholen kunnen arrangementen aanvragen bij het samenwerkingsverband voor leerlingen die meer nodig hebben dan in de basisondersteuning kan worden geboden; belangrijk instrument daarbij is het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan).

Het werken met een OOP

Het werken met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) vormt de basis voor het opstellen van een maatwerk-arrangement dat tegenwoordig aangevraagd dient te worden aangezien men geen middelen meer toekent op basis van een vastgestelde gedragsstoornis. Op grond van stimulerende en beperkende factoren wordt een plan opgesteld om het onderwijsperspectief en de daartoe geformuleerde doelen te realiseren.

Scholen raken steeds meer vertrouwd met het handelingsgerichte werken. De PCL Extra Steun beoordeelt aanvragen van arrangementen; dit kunnen extra steun- arrangementen zijn om intensievere begeleiding te kunnen bieden op de huidige school en/of aanvragen zijn voor tijdelijke plaatsing op een boven-schoolse voorziening of een school voor speciaal onderwijs.
Momenteel kunnen complete aanvragen op korte termijn beoordeeld worden waardoor de school sneller actie kan ondernemen.

Begeleiders Passend Onderwijs

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn er begeleiders passend onderwijs om scholen te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs. De huidige ondersteuning zal meer gericht zijn op de invoering van passend onderwijs, leren werken met Ontwikkelingsperspectief plannen, handelingsgericht leren werken en leren werken met groepsplannen. De individuele begeleiding van leerlingen wordt uitgevoerd door de interne arrangementsbegeleiders die bekostigd kunnen worden uit de toegekende arrangementsgelden. Het motto van de Begeleiders Passend Onderwijs is: ‘versterken i.p.v. overnemen’.