Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Pilot VSO–VO

Pilot VSO–VO

Ons Samenwerkingsverband is ambitieus

We zien passend onderwijs steeds meer vorm krijgen in een gedegen basisondersteuning in de scholen. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs realiseert daarnaast aanvullende expertise. Tot voor kort waren deze voorzieningen gescheiden werelden, maar in de toekomst willen wij deze organisaties dichter bij elkaar brengen.

Een flexibel onderwijsaanbod vinden wij essentieel; dit zou b.v. gerealiseerd kunnen worden door korttijdige plaatsing in het VSO. In Finland is het onderwijssysteem op deze wijze ingericht: de leerling ontvangt daar intensieve begeleiding zolang dit nodig is. Gedurende een VSO plaatsing wordt er toegewerkt naar doorplaatsing naar het VO.

In januari 2016 heeft het Samenwerkingsverband een pilot geïnitieerd met als doel de doorplaatsing van VSO naar VO te stimuleren. Inmiddels is een werkgroep gestart met orthopedagogen (vanuit het VSO), Begeleiders Passend Onderwijs (vanuit het VO) en vertegenwoordigers van Samenwerkingsverband Zuid- Utrecht. In de eerste bijeenkomst is de uitrol van het project besproken en aandacht besteed aan een aantal vraagstukken mb.t. de uitwerking van het plan.

Het VSO en VO-scholen gaan elkaar bezoeken om antwoorden op vragen als: ‘wat maakt het VSO speciaal?’ en ‘wat kan het regulier onderwijs nu al bieden?’ nog meer te verhelderen.

Mentoren, ZoCo’s, orthopedagogen en B.P.O.-ers krijgen binnenkort de oproep zich in te schrijven voor een schoolbezoek. Wij hopen dat deze bezoeken veel informatie opleveren en antwoord geven op de vraag hoe de doorstroom van leerlingen uit het VSO naar het VO te bevorderen. Over de voortgang van deze pilot houden we jullie graag op de hoogte!