Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Privacy en Algemene Verordening...

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese wetgeving die de Wet Bescherming Persoonsgegevens opvolgt. De samenwerkingsverbanden voeren taken uit ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat wettelijk om 3 taken:

  • Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs en het afgeven van leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo);
  • Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
  • Het toekennen van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.

In het privacyreglement van SWV VO Zuid – Utrecht zijn afspraken vastgelegd over het uitwisselen en registreren van persoonsgegevens. Daarnaast heeft het reglement tot doel de rechten van betrokkenen te waarborgen. Op de website publiceren wij binnenkort het privacy statement, waarin de essentie is samengevat.