Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Terugblik studiemiddag traumasensitieve pedagogiek

Terugblik studiemiddag traumasensitieve pedagogiek

Leer kijken met een traumabril en er gaat een wereld voor je open als docent of oop’er

Anton Horeweg en Ingrid van Essen hebben ons geïnspireerd op de studiemiddag traumasensitieve pedagogiek. Zij betogen dat het van belang is om voorbij het (soms externaliserende) gedrag van de leerling te kijken. Moeilijk (externaliserend) gedrag neemt toe op middelbare scholen. Steeds meer scholieren worden geschorst wegens wangedrag, zo schreef de NOS afgelopen donderdag. Leerlingen vertonen steeds vaker agressief gedrag en gaan bijvoorbeeld schreeuwen, schelden en docenten of medeleerlingen bedreigen.

Wat we ons niet altijd realiseren is dat leerlingen in de school en in de klas mogelijk één of meervoudige trauma’s met zich meedragen. Getraumatiseerde leerlingen hebben vaak leer- en gedragsproblemen en kunnen hierdoor onvoorspelbaar gedrag vertonen. Deze leerlingen kunnen heftig reageren op het moment dat zij getriggerd worden en reageren vanuit stress. Dit geldt niet alleen voor de leerling met zichtbaar externaliserend gedrag, maar ook voor leerlingen bij wie dit minder zichtbaar is.

Het is voor docenten en onderwijsondersteunend personeel dan ook niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. Anton en Ingrid hebben ons voorzien van vele tips, stof tot nadenken en concrete handvatten om toe te werken naar traumasensitieve scholen. Zoals bijvoorbeeld:

  • Leer leerlingen en docenten de juiste sociaal-emotionele vaardigheden (o.a. emotieregulatie)
  • Geef leerlingen oprechte aandacht en laat weten dat zij bij jou terecht kunnen
  • Creëer veilige plekken op school waar leerlingen zich terug kunnen trekken
  • Onduidelijke situaties wil je voorkomen (= onveilig), structuur en routines zijn helpend

*Deze lijst is niet uitputtend, lees daarvoor de boeken van de sprekers en/of volg zelf een van hun lezingen.

Binnen het samenwerkingsverband gaan wij ons bezinnen op een vervolg en blijven we stimuleren dat scholen acties ondernemen om een veilige schoolomgeving te creëren waar alle leerlingen tot bloei kunnen komen.