Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Onderzoeksrapport Onderwijsinspectie vierjaarlijks onderzoek

Onderzoeksrapport Onderwijsinspectie vierjaarlijks onderzoek

Onlangs heeft de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd binnen het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht. Het uitgebreide rapport met de bevindingen en een reactie van het bestuur kunt u hier lezen: onderzoeksrapport SWV VO Zuid-Utrecht.

Het bestuur is blij dat de koers die met het nieuwe ondersteuningsplan is ingezet zichtbare resultaten heeft opgeleverd. De Onderwijsinspectie heeft waardering uitgesproken voor de initiatieven binnen de scholen en Rebound om een aangepast aanbod te realiseren voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Er wordt opgemerkt dat het samenwerkingsverband investeert in een nauwe relatie met de samenwerkingspartners om de doelstellingen voor passend onderwijs te behalen. Er zijn ook enkele herkenbare aandachtspunten waar het samenwerkingsverband de komende periode activiteiten op zal inzetten zoals het verstevigen van interventies in de overbruggingsperiode naar het speciaal onderwijs en het verbeteren van het proces van de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen.

Rebound Zuid-Utrecht heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De Rebound heeft waardering gekregen voor het veilige schoolklimaat en de aandacht voor kwaliteit en evaluatie van het aanbod. Op een aantal onderdelen is een herstelopdracht gegeven. De Rebound gaat aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen in het onderwijskundig beleid en zal de herstelopdrachten voor de zomervakantie 2024 verwerken. In het najaar zal de inspectie oordelen of de aanpassingen voldoende zijn. De Onderwijsinspectie heeft ook een aantal aandachtspunten voor de scholen geformuleerd, waaronder aandacht voor de inhoud en kwaliteit van de opp’s. Voor het behalen van de herstelopdracht is het van belang dat scholen een kwalitatief opp aanleveren met een duidelijke ondersteuningsvraag.

De bevindingen en aandachtspunten uit het onderzoek zijn vertaald naar een actieplan waar het samenwerkingsverband, Rebound Zuid-Utrecht en de scholen de komende periode mee aan de slag zullen gaan.