Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt VO
  4. /
  5. Onderwijs 10-14 Houten
Onderwijs 10-14 Houten

Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om te ontdekken wat ze willen en kunnen voordat ze een definitieve keuze kunnen maken voor een bepaalde onderwijsrichting. Bij Onderwijs 10-14 in Houten zitten leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool samen met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school. Schoolleider Marja In der Maur legt uit voor wie Onderwijs 10-14 geschikt is.  

Onderwijs 10-14 is ontstaan vanuit een samenwerking tussen basisscholen (KS Fectio) en het voortgezet onderwijs (College de Heemlanden en Houtens). “Bij ons krijgen kinderen meer tijd en ruimte om zich te ontwikkelen als het gaat om hun cognitieve ontwikkeling (het verwerken van kennis en informatie), hun sociaal-emotionele ontwikkeling of om executieve functies. Met dat laatste worden bepaalde vaardigheden bedoeld, zoals samenwerken of plannen. Na het tweede middelbare schooljaar van Onderwijs 10-14, maken ze een definitieve keuze voor een richting binnen het voortgezet onderwijs.”  

Brug 
“Met deze onderwijsvorm slaan we een brug voor leerlingen voor wie de overstap naar de middelbare school niet op het juiste moment komt. Soms weten leerkrachten in groep 6 van de basisschool al dat het moeilijk wordt om een leerling in groep 8 een passend advies te kunnen geven. Of ze zien in groep 8 dat een leerling een mooie ontwikkeling doormaakt, maar eigenlijk wat meer tijd nodig heeft om echt tot bloei te komen. Tegelijkertijd zijn er ook kinderen die meer begaafd zijn en in groep 6 alle stof van de basisschool hebben doorlopen. Op het gebied van kennis (cognitieve ontwikkeling) zijn zij toe aan een nieuwe stap, maar op sociaal-emotioneel gebied zijn sommige leerlingen nog te jong om naar de middelbare school te gaan. Ook voor hen kan Onderwijs 10-14 een geschikte onderwijsvorm zijn.”  

Regulier onderwijs 
“Onderwijs 10-14 Houten behoort tot het regulier onderwijs. Dat betekent dat we altijd kritisch kijken of ons onderwijs bij een leerling past. Het kan namelijk zijn dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen bieden, bijvoorbeeld als er sprake is van (complexe) gedragsproblematiek, of als er een ondersteuningsbehoefte ligt op meerdere gebieden. Daarom voeren we altijd eerst een kennismakingsgesprek met de leerling en de ouders. Wij vinden het belangrijk dat een leerling gemotiveerd is en gelooft in onze onderwijsvorm. Binnen Onderwijs 10-14 werken we onder andere met thema’s waarbij verschillende vakken samenkomen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een persoonlijke benadering. We horen vaak van leerlingen dat ze dat waarderen en dat ze zich gezien voelen.”  

Toekomst 
“In Nederland worden kinderen op jonge leeftijd al in een bepaald ‘vakje’ geplaatst. Je gaat bijvoorbeeld naar het vmbo, de havo of het vwo en dat is het dan. Tussentijds is het vaak moeilijk om over te stappen naar een ander niveau van voortgezet onderwijs. Persoonlijk zou ik dat graag anders zien. Ook zou ik graag willen dat leerlingen uit verschillende onderwijsvormen langer met elkaar in contact blijven, zoals op de basisschool. Zij vormen tenslotte met elkaar de maatschappij van de toekomst. Eigenlijk is mijn ultieme doel dat Onderwijs 10-14 in de toekomst niet meer nodig is.”  

Meer actualiteiten