Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. De Ondersteuningsplanraad Zuid-Utrecht zoekt...

De Ondersteuningsplanraad Zuid-Utrecht zoekt nieuwe leden

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 heeft een aantal ouders de ondersteuningsplanraad (OPR) verlaten omdat hun kinderen met een diploma van school zijn gegaan. De OPR heeft eveneens vacatures voor personeelsleden van de aangesloten scholen.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de MR van de school. Het is niet noodzakelijk (ook) lid van de MR van een school te zijn.

Het is mogelijk voor leerlingen van een VO-school om lid van de OPR te worden. Alhoewel een OPR-lid wordt afgevaardigd door de MR van een school, vertegenwoordigt de OPR alle scholen en hun ouders en leerlingen binnen het Samenwerkingsverband.

De OPR Zuid-Utrecht komt 3 tot 5 keer per schooljaar bij elkaar. Vanwege het inhoudelijke karakter van de vergaderingen is het wenselijk dat nieuwe leden affiniteit hebben met Passend Onderwijs.

Heb je interesse om zitting te nemen in de OPR? Neem dan contact op met Jos de Jong, directeur van het Samenwerkingsverband ( j.dejong@swv-zuidutrecht.nl ). Je bent ook van harte uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Neem s.v.p. voor de vergaderdata contact op met Jose van der Veer j.vanderveer@swv-zuidutrecht.nl.