Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Nieuwe schoolondersteuningsprofielen (SOP’s)

Nieuwe schoolondersteuningsprofielen (SOP’s)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen scholen en schoolbesturen vast welke ondersteuning de school kan bieden. Dit is bepalend voor het passend onderwijs in de school en het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden binnen de school (bijv. de inzet van autisme specialist).

Scholen hebben de SOP’s recent geactualiseerd. De SOP’s zijn interessant op het moment dat uw kind een keuze moet maken voor een passende school of op het moment dat u wil weten of de school bepaalde ondersteuning kan leveren. Bekijk de SOP’s op onze website: https://swv-zuidutrecht.nl/overzichtscholen/

De SOP’s staan in het rechterblok (licht oranje)