Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Passend onderwijs en de...

Passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad. Wat is dat?

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, werken alle reguliere en speciale scholen met elkaar samen in een Samenwerkingsverband.

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een voldoende aanbod van ondersteuningsvoorzieningen.

In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • welke begeleiding biedt iedere reguliere school
  • welke kinderen gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • hoe wordt het geld voor extra ondersteuning verdeeld over de scholen
  • wat moet de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn
  • hoe worden ouders geïnformeerd omtrent wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband en bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Tevens kan de ondersteuningsplanraad voor hen belangrijke onderwerpen met het bestuur van het Samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.

Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.