Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Wijziging in ondersteuning cluster...

Wijziging in ondersteuning cluster 2 koninklijke Auris/ Kentalis

Waarom deze verandering?

De verdeling naar leeftijdsgroep maakt het inzichtelijk bij welke instelling u terecht kunt voor ondersteuning. Daarnaast is de herverdeling een gevolg van de Wet op Passend Onderwijs. Deze wet ging in op 1 augustus 2014. De wet brengt met zich mee dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs kleiner wordt. Dit maakt het moeilijk voor beide instellingen om alle vormen van ondersteuning te blijven bieden. De besturen hebben er daarom voor gekozen om een verdeling te maken naar de leeftijd van basisonderwijs en de leeftijd van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kunnen wij ook op de langere termijn kwaliteit blijven bieden.

Wat verandert er?

Vanaf 1 augustus 2017 worden alle dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis binnen uw samenwerkingsverband begeleid door Kentalis. Dit geldt voor alle leerlingen van wie de indicatie nog geldig is. Auris biedt vanaf deze datum geen begeleiding meer binnen uw samenwerkingsverband. Dit betekent dus ook dat de aanmelding voor kinderen vanaf 12 jaar vanaf 1 augustus 2017 bij Kentalis moet worden gedaan. Omdat de ambulant begeleiders van Auris ook overgaan naar Kentalis, is de kans groot dat dezelfde medewerker de begeleiding zal uitvoeren. Wij garanderen u dat de kwaliteit van onderwijs en ambulante begeleiding die u van ons gewend bent hetzelfde blijft. Beide instellingen werken vanuit dezelfde uitgangspunten die voor heel cluster 2 landelijk zijn vastgesteld. Voor leerlingen voor wie een nieuw arrangement moet worden aangevraagd per 1 augustus 2017, zorgen wij in overleg met de ouders en de school dat dit op de juiste manier gebeurt.

Nieuwe naam voor het Auris College Utrecht en Kentalis VSO Het Rotsoord

Het Auris College Utrecht en Kentalis VSO Het Rotsoord werken al langere tijd intensief samen. Zo zijn beide scholen inmiddels voor de diplomastroom gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Slotlaan en voor het praktijkonderwijs aan de Boadreef. Beide scholen werken nu in een ‘doe-alsof-fase’. Dit wil zeggen dat beide scholen willen functioneren als één school. Vanaf 1 augustus 2017 zal het Auris College Utrecht officieel onderdeel worden van Koninklijke Kentalis. Daarop vooruitlopend is de naam van beide scholen gewijzigd in Kentalis College Utrecht. Deze nieuwe naam voeren wij de komende tijd door in onze uitingen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Ilona Tijssen. Tel: 033-479 44 88, of mail naar: i.tijssen@auris.nl