Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. ‘Wij hebben veel aandacht...
‘Wij hebben veel aandacht voor de groepsdynamiek’

O2A5 biedt Maxklassen aan voor hoogbegaafde leerlingen


O2A5 is de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Binnen het cluster Vianen-Zederik biedt O2A5 Maxklassen aan voor hoogbegaafde leerlingen.

“De laatste jaren is er binnen ons onderwijs meer aandacht gekomen voor hoogbegaafde leerlingen”, vertelt clusterdirecteur Liane Tillema. “Binnen het regulier onderwijs vertonen hoogbegaafde kinderen soms gedrag dat we vroeger niet zo goed konden plaatsen. Denk aan kinderen die niets willen, snel afgeleid zijn of rebels gedrag vertonen. Inmiddels weten we dat dit gedrag een gevolg kan zijn van hoogbegaafdheid. Dit betekent trouwens niet dat alle hoogbegaafde leerlingen dit gedrag laten zien. Vooral bij meisjes zien we dat ze sneller sociaal wenselijk gedrag vertonen om zich aan te passen aan hun klasgenootjes. Toen we wat meer zicht kregen op deze leerlingen, wilden we vanuit O2A5 een passende oplossing voor deze leerlingen vinden. Dat leidde tot de oprichting van twee Maxklassen waarin hoogbegaafde leerlingen fulltime onderwijs volgen.”

Toelating
De Maxklassen zijn ondergebracht bij Kindcentrum Werelds in Vianen, één van de scholen die bij de stichting O2A5 horen. Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdenonderwijs. Liane legt uit hoe de toelating tot een Maxklas werkt. “Allereerst moet een leerling officieel gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafd. Daarna volgt een oriënterend gesprek met de ouders en eventueel een tweede gesprek met de leerkracht. Daarin bespreken we wat een leerling nodig heeft om goed te functioneren. Ook laten we de leerling aan halve dag meedraaien in de Maxklas. Daarna besluiten we of we een leerling toelaten in de Maxklas, waarbij we veel aandacht hebben voor de groepsdynamiek.”

Jenaplan
“Binnen Werelds, en dus ook in de Maxklassen, werken we volgens het Jenaplan concept”, legt Liane uit. “Hierbij staat het kind centraal, niet de leerstof. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten in stamgroepen bij elkaar. Zo zijn ook de Maxklassen verdeeld in een midden- en een bovenbouwgroep. Het voordeel hiervan is dat kinderen elkaar goed leren kennen. Ook kunnen kinderen die in een bepaald onderdeel heel goed zijn, met dat onderdeel meedoen met kinderen uit een hoger leerjaar.”

Herkenning
“Binnen de Maxklassen werken we aan dezelfde basisdoelen als in het reguliere onderwijs. Daarnaast worden ze ook uitgedaagd op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. We besteden veel aandacht aan samenwerken en we werken veel in projectgroepen. We merken dat het voor hoogbegaafde leerlingen ontzettend belangrijk is om met gelijkgestemden om te gaan. Ze herkennen zichzelf in de ander en dat zorgt vaak ook voor meer sociale aansluiting. Van ouders horen we vaak dat hun kinderen na de overstap naar de Maxklas weer met plezier naar school gaan. Ook hebben leerlingen vaak het gevoel dat ze weer zichzelf kunnen zijn. Dat is ook de kracht van onze school: kinderen mogen bij ons zijn wie ze zijn. We lopen ook niet weg voor problemen. Als er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag, dan grijpen we gelijk in. Het komt erop neer dat we onze leerlingen laten zien hoe ze moeten leven door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Meer actualiteiten