Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. Oudersteunpunt PO
  4. /
  5. ‘Wij zien kinderen tot...
‘Wij zien kinderen tot bloei komen’

SBO De Wenteltrap 

De Wenteltrap is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in IJsselstein.

Sigrid Kok werkt hier als orthopedagoog en legt uit wat de school zo bijzonder maakt. “Onze school is bedoeld voor kinderen die in het reguliere onderwijs niet goed kunnen meekomen. Voordat een leerling op een school voor speciaal basisonderwijs geplaatst kan worden, vindt eerst een uitgebreid traject plaats waarin gekeken wordt welke ondersteuning een kind nodig heeft. Daarna wordt bekeken of deze ondersteuning geboden kan worden op de reguliere basisschool, of dat een andere vorm van onderwijs beter past, zoals speciaal basisonderwijs. Kinderen kunnen bij De Wenteltrap op verschillende momenten in het jaar en in verschillende groepen starten.”  

Veilige plek “Wij vinden het belangrijk om kinderen een veilige plek te bieden. Veel leerlingen voelden zich op hun vorige school een buitenbeentje. Juist daarom willen wij ze hier het gevoel geven dat ze er mogen zijn. We zien dat kinderen bij ons weer tot bloei komen, dat ze weer adem kunnen halen. Ze hoeven hier niet op hun tenen te lopen en zitten in de klas met kinderen die net als zij ook wat extra’s nodig hebben. We nemen kinderen wat meer bij de hand en gaan in kleine stapjes door de lesstof heen. Die lesstof is trouwens hetzelfde als op een reguliere school, het tempo ligt alleen wat lager.”

Persoonlijke aandacht “Wij werken volgens het programma van de Vreedzame School. Hierbij wordt de klas en de school gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We schenken daarom veel aandacht aan de manier waarop we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan. Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Bijna alle kinderen en leerkrachten kennen elkaar bij naam. Leerlingen hebben wel een vaste leerkracht, maar weten dat ze ook bij een andere meester of juf terecht kunnen. Daarnaast heeft De Wenteltrap een zorgteam dat bestaat uit twee intern begeleiders en een orthopedagoog. Ook krijgen we hulp van een remedial teacher, een logopedist, een kinderoefentherapeut en een kindercoach. Voordat we daarmee starten overleggen we altijd eerst met de ouders.”

Ouders “Als school vinden wij het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. We organiseren bijvoorbeeld koffieochtenden waar leerkrachten en ouders met elkaar kunnen bijpraten. Ook doen we met onze leerlingen verschillende kunst- en cultuurprojecten waarvan ouders dan het eindresultaat mogen komen bewonderen. En net als bij een reguliere school, vragen we ook om hulp bij een schoolreisje. Sommige ouders hebben in het begin moeite met de overstap van hun kind naar speciaal basisonderwijs. Maar die mening stellen ze meestal snel bij. Ze zijn vaak opgelucht dat er nu meer persoonlijke aandacht is voor hun kind. Wat ik ook vaak terug hoor is dat ze hun kind weer zichzelf zien worden. Dat is toch het mooiste compliment dat je als school kunt krijgen?”

Meer actualiteiten