Tekengebied 1
Zoek

Voor ouders

In ons samenwerkingsverband staat de leerling centraal. Daarom zijn ouders belangrijke partners in het gesprek over de juiste ondersteuning. We hechten groot belang aan een dialoog waarbij het uitgangspunt is dat ieders perspectief van waarde is. Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de school. We besteden aandacht aan de communicatie met ouders over de ondersteuningsstructuur. Er is voor ouders altijd een duidelijk aanspreekpunt. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling complexer wordt of jeugdzorg is aangesloten, kan het samenwerkingsverband helpen om mee te denken in de meest passende oplossing voor ondersteuning.

Voor ouders en jongeren met een ondersteuningsbehoefte is het mogelijk om bij het samenwerkingsverband advies te vragen. We kennen de regio en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Vooral bij de keuze voor een vo-school ontstaan veel vragen rondom ondersteuning. Met een online platform kunnen ouders en leerlingen hun vragen voorleggen aan deskundigen. We starten in de zomer van 2022 samen met het samenwerkingsverband voor het po van de regio Profi Pendi het ouder- en leerlingsteunpunt.